Southampton v Bournemouth:

Chelsea v Liverpool:

Manchester City v Watford:

West Ham v Manchester Utd: